CORONA update

Beste ouders, begeleiders, leerlingen,


De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.


Wat betekent dit voor onze school?


Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april.
Alle stages worden beëindigd op vrijdag 13 maart.
( Niet voor duaal, verdere informatie voor duaal volgt via smartschool).


In uitzonderlijke gevallen blijven we de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien.
Opvang op school kan op vraag van de ouders, tussen 09.20 en 15.00 uur.


De begeleidende klassenraad zal bekijken hoe we de gemiste leerstof kunnen bijwerken.
Zo wordt de mogelijkheid om onderwijs op afstand te organiseren bekeken.


Verdere informatie volgt via Smartschool op maandag 16 maart om 15.00 uur.
Leerlingen zijn verplicht deze berichtgeving te volgen!


Opvang kan aangevraagd worden:

telefonisch op het nummer 03/202 45 30 tussen 9.00u en 15.00u (ma-vrij)
via Smartschool aan directeur Sarah Vriens (ook in het weekend mogelijk)
 
Deze maatregel gaat in op maandag 16 maart 2020 tot en met 3 april 2020.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Het directieteam