Leraar elektriciteit

Functieomschrijving

Voor het volgende schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar een leraar voor onze afdeling Elektrische installaties die onze leerlingen voorbereidt op het beroepsleven. Hen leert wat spanning, stroom en weerstand is alsook alles over serie-, parallel- en gemengde schakelingen, magnetisme en elektromagnetisme, weerstanden en condensatoren, arbeid en vermogen, aardingen en soorten veiligheidsschakelaars, differentieelschakelaars en zekeringen. Goede kennis van PLC technieken. U leert hen belangrijke attitudes voor het naleven van de veiligheidsregels.

Profiel

* In het bezit van een vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs

* Bij voorkeur ook een diploma van leraar. Indien geen diploma van leraar bereid zijn de lerarenopleiding te volgen.

* Praktische ervaring en zeer goede kennis zijn pluspunten

* AREI kennen en toepassen

* Veel geduld hebben met leerlingen (= beroepsrichting), uw kennis en ervaring willen delen met leerlingen

* Sociaalvaardig en empatisch zijn

 

Les geven in

Elektriciteit TV

 • Leraar 2de graad secundair onderwijs – BSO

  (bekwaamheidsbewijs vereist)

 • Leraar 3de en 4de graad secundair onderwijs – BSO

  (bekwaamheidsbewijs vereist)

Elektriciteit PV

 • Leraar 2de graad secundair onderwijs – BSO

  (bekwaamheidsbewijs vereist)

 • Leraar 3de en 4de graad secundair onderwijs – BSO

  (bekwaamheidsbewijs vereist)

Jobgerelateerde competenties

 • Oefeningen en praktische taken voor leerlingen opstellen en hun kennis evalueren (testen, examens, huiswerk, …)
 • Een of meerdere vakken aanleren
 • Pedagogische, professionele, technische, … informatie en reglementeringen opvolgen en actualiseren
 • Toezicht houden over het gedrag van de leerlingen De toepassing van het interne reglement, veiligheidsvoorschriften en gedragsregels controleren
 • Lessen voorbereiden en het pedagogische traject vastleggen

Persoonsgebonden competenties

 • Contactvaardig zijn
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zelfstandig werken
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Omgaan met stress
 • Resultaatgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team

Solliciteer nu

 

Omschrijving

Vereiste studies

TSO 3de graad Elektriciteit – Elektronica

TSO 3de graad Elektrische installatietechnieken

Prof. bach. elektrotechniek

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Werkervaring

Ervaring als vakman (min . 3jaar)

Contract

 • Tijdelijke job (met optie vast)
 • Voltijds

Plaats tewerkstelling

Londenstraat 43 2000 ANTWERPEN

Aanbod

Fulltime in de 2e en/of 3egraad van het beroepssecundair onderwijs.

Werkervaring in de prive kan indien aan alle voorwaarden wordt voldaan ingediend worden om nuttige ervaring aan te vragen.

Plaats tewerkstelling

Technicum Noord-Antwerpen

Londenstraat 43 2000 ANTWERPEN

 

Uiterste datum kandidaatstelling31 augustus 2017