Leerlingen uit Nederland

In onze school volgen Nederlandse studenten vooral de afdelingen Goud & juwelen,Schilderwerk & decoratie en Uurwerkmaken. Er wordt voor deze leerlingen een extra informatiedag gehouden in onze school.
Tijdens de inschrijvingsdata kunnen de werkplaatsen bezocht worden. Deze inschrijvingsdata situeren zich in de maanden juli en augustus.
Op een van deze dagen kan de leerling die interesse heeft, zich inschrijven op voorwaarde dat de voorafgaande studies aansluiten op de gekozen richting. Ter plaatse worden de gegevens gecontroleerd op graad, leerjaar en richting.

Extra informatie

Schema waarin de onderwijsvorm van Nederland vergeleken wordt met deze van Vlaanderen.

Kandidaten voor het 7de jaar Decoratie en Restauratie Schilderwerk moeten voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

  • een vooropleiding gevolgd hebben in bescherming- en afwerkingstechnieken diploma behaald hebben in het MBO in St-Lucas (Zwolle), Nimeto (Utrecht) of St-Lucas (Boxtel)

Voor leerlingen uit andere richtingen of specialiteiten kijkt Technicum Noord Antwerpen telkens na welke graad de leerling toegelaten kan worden. Ook hier speelt het behaalde diploma van de kandidaat een belangrijke rol. In het verleden is deze toelating steeds toegekend. TNA is een pionier in deze materie.
Verplaatsingstijd met het openbaarvervoer vanuit Goes en Tilburg is 90 minuten, Breda 70 minuten.
De huur van een studenten-kamer bedraagt ongeveer €250 – 350/maand.
In ons onderwijsstelsel zijn geen kosten aan de opleiding verbonden omdat onderwijs in Vlaanderen gratis is. De onkosten voor boeken, gereedschappen, materialen, culturele en ander activiteiten moeten wel door de leerling gedragen worden.

richtprijzen 5de jaar 6de jaar 7de jaar
Goud & Juwelen 700 € 450 € 250 €
Schilder & Decoratie 300 € 400 € 400 €
Uurwerk maken 600 € 500 € 500 €

De kostprijs van de studiebezoeken zijn niet inbegrepen.