Lassen Constructie

slijpcabine
De slijpcabine

Nieuw : Lasopleiding

afzuiging
De volledige lasgasafzuiging

De renovatie werd in het tweede semester van het schooljaar 16-17 uitgevoerd. Heel de werkplaats werd gestript en er werd een volledig nieuwe inrichting met 15 individuele lascabines en een grote slijpcabine met aparte afzuiging geplaatst. Er worden ook nieuwe lastoestellen aangekocht zodat de leerlingen met kwalitatief hoogwaardig materiaal aan de slag kunnen. Ook aan de veiligheid van de installaties werd gewerkt. Zo staan er geen gasflessen meer in de werkplaats opgesteld. Er wordt gewerkt met gasleidingen die gevoed worden vanuit een centrale aanvoer.

lasplaats2
Lascabines  met de schermen.

Profiel

De ideale vooropleiding is basismechanica. Deze praktijkgerichte opleiding leidt je op tot een volleerd lasser. Je krijgt verschillende lastechnieken onder de knie.  Je leert snijbranden, slijpen en polieren, plaatbewerkingsmachines bedienen… je leert constructies monteren, hechten, lassen…Deze kennis en vaardigheden verwerf je voornamelijk al doende.
Je leert technische tekeningen ontcijferen en begrijpen, materialen, gereedschappen en werkmethodes toepassen. Elektrische apparatuur correct gebruiken. Basisbegrippen van elektriciteit worden verduidelijkt, je leert over de werking van pompen, compressoren van centrale verwarming en koelinstallaties, van perslucht- en hydraulische installaties en verbrandingsmotoren.

Werkterrein

Metaalconstructeur, Operator montage en assemblage, Pijpfiter, Mallenmaker, Lasser, Ambachtelijk metaalbewerker

Studiebewijs

Je behaalt op het einde van de  graad een getuigschrift.

Op het einde van het 3de jaar van de 3de graad wordt bij een geslaagd traject het diploma secundair onderwijs afgeleverd. Dit situeert zich op kwalificatieniveau 3 van de nieuwe  Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS). Je behaalt ook een getuigschrift van basisbedrijfsbeheer.

Programma

Lassen-constructie bso  is een kwalificatiestudierichting die gericht is op tewerkstelling. In deze studierichting ligt de nadruk op de uitvoeringsgerichtheid zowel van de algemene als van de specifieke vorming.
Bij de lasuitvoeringen willen we een vorming aanbieden waarbij de aandacht uitgaat naar  zowel het monteren van te lassen onderdelen als naar het uitvoeren van lasnaden volgens de regels van de International Welding Federation.  Het inzichtelijk en creatief denken en handelen, in het kader van het technologisch proces staat centraal in deze vorming. Het werken aan  concrete realisaties gebeurt volgens het technologisch proces en met aandacht voor kwaliteit, preventie en creativiteit .
De aangeboden doelstellingen worden zodanig geordend dat de leerlingen, via praktische realisaties, in staat moeten zijn om met het geleerde nieuwe  doelstellingen zoveel mogelijk zelfstandig te kunnen verwerven.  Op deze manier wordt het leren geactiveerd en zijn de afgestudeerden van deze studierichting in staat om zichzelf  te kunnen vervolmaken.

Toelating

Je wordt als regelmatige leerling toegelaten in de 3de graad wanneer je:

  • als regelmatige leerling het 2de leerjaar van de 2de graad met vrucht hebt beëindigd.
  • houder bent van het getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs, uitgereikt door de  examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap of door een centrum voor deeltijds beroeps secundair onderwijs en mits gunstig advies van de klassenraad.
  •  als regelmatige leerling van het buitengewoon secundair onderwijs (opleidingsvorm 1,2,3 of 4) hebt gevolgd en mits gunstig advies van de toelatingsklassenraad,
  • rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers en mits gunstig advies van de klassenraad.

Lesrooster

Vakken 5BLC

Vanaf 2017-2018

6BLC

Vanaf 2018-2019

7BLC

Vanaf 2019-2020

Algemene vakken
Godsdienst 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Project algemene vakken 4 4 4
Engels 1 1 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Technische  en praktijkvakken
Realisaties Lassen constructie 24 23 20
Bedrijfsbeheer
Totaal 33 34 35