Uurwerkmaken

Profiel

Het 5de & 6de jaar (= 3de graad – 1ste & 2de jaar)
De afdeling uurwerkmaken richt zich meteen op het vak zelf.  Aandacht gaat zowel naar het mechanisch type als naar het kwartsuurwerk. Je leert over de werking van elke type, alsmede het fijnregelen en het inpassen van vervangonderdelen.
Indien je reeds een diploma van secundair onderwijs behaalde, kan je rechtstreeks in het eerste jaar van de derde graad starten en heb je bovendien vrijstelling voor bepaalde vakken.

Het 7de specialisatiejaar (= 3de graad – 3de jaar)
In dit specialisatiejaar leer je storingen opsporen en herstellen aan de hand van de verworven kennis uit het 5de en 6de jaar.  Dit gaat van eenvoudige uurwerken tot erg gecompliceerde kunststukken zoals chronografen.  Verder doe je ook reële praktijkervaring op, dit in samenwerking met de industrie  (stage en bedrijfsopleidingen).

Toekomstmogelijkheden

Nijverheid:   
Binnen de uurwerksector zet zich een enorme herwaardering door.  De sector zit nu reeds verveeld met een ernstig tekort aan gekwalificeerde technici. Als gediplomeerde kan je terecht als uurwerkhersteller in de klein- en groothandel.
Je kan ook het kwalificatiegetuigschrift bedrijfsbeheer behalen.  Hierdoor kan je je vestigen als zelfstandig uurwerkmaker.

Verder onderwijs:  
Na het 7de specialisatiejaar kan je als gemotiveerde leerling ook technisch hoger onderwijs volgen (gebruik o.m. http://www.studerendoejeinantwerpen.be).  Vervolmakingscursussen in Zwitserland behoren eveneens tot de reële mogelijkheden.

Lesrooster

Vakken 5BUW 6BUW 7BUW
Algemene vakken
Godsdienst 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Project algemene vakken 4 4 4
Engels 1 1 2
Nederlands 2
Wiskunde 2
Technische  en praktijkvakken
Realisaties Uurwerkmaken 24 23 20
Bedrijfsbeheer
Totaal 33 34 35